Reflections and functional leftovers 
Vera Meulendijks
Vera Meulendijks
WORKS
vmeulendijks@gmail.com 0651688482
ABOUT
CURRICULUM VITAE
EndFragment
             Het zijn de grenzen die zorgen voor mogelijkheden. Dankzij kaders kunnen beeld en woord zich limiteren. Het is nooit mijn bedoeling te bepalen, dan wel te vertroebelen. Het gaat er niet om te suggereren dat het één iets anders blijkt te zijn, het gaat om de mogelijkheid ervan. Ik verhoud me tot de beleving van tijd en ruimte, zijn veranderlijkheid, kwetsbaarheid en onze afspraken en bepalingen daarbinnen. Ik spreek vanuit het contrast. Een tweestrijd waarin een mysterieuze wereld rivaliseert met de informatieve feitelijkheid. Maar welke van deze twee is de meedogenloze? Welke is genadeloos? Kan het kwaad zonder het goed en andersom? Waarheid spreekt niet zonder non-waarheid. Logica niet zonder onlogica en het digitale niet zonder het analoge. Het is een fragmentarische tocht door een wereld van samenhang en wanorde, herkenning en abstractie. Het is een ontleding van wat ooit een geheel was. In een vreemde context toont het zijn nutteloosheid maar ook zijn zuiverheid. Beeld en taal vinden evenwicht door hun conflict. Waarbinnen ik hun communicatie hervorm. De taal wordt als vorm en vorm wordt tot talige uitspraken getransformeerd. In hoeverre blijven we in begrip denken en wanneer vervalt dit tot error? Informatie vervalt tot ruis of codering door miscommunicatie. Dit onbegrip wordt zijn eigen waarheid, met eigen regels. We denken in patronen die logisch lijken te zijn. Maar het menselijk brein benoemde zichzelf, bedacht zijn grenzen zelf. Ze zijn subjectief. We weten slechts dat de dingen zijn, alsnog niet waarom de dingen zijn zoals ze zijn.  EndFragment
ABOUT
HOME
             The borders are making the possibilities. Through limits can works and words be limited. It is never the intention to define, or to obscure. It is not about the suggestion that one thing can be something else, but it is about the possibilities. I relate myself to the perception of time and space and the instability, vulnerability of them and our rules and agreements among them. I speak from the conflicts and contrasts. It is a division where a mysterious world competes with the informative facts of reality. But which of those two is the ruthless one? Which is heartless? Can the evil survive without the good? Truth doesn't speak without fiction, logics not without non-logics and the digital not without the analogue. It is a fragmented journey trough a world of connections and disorder, recognitions and abstractions. It is a decomposition of something that once was an unity. When it is misplaced in a strange context it can show its uselessness, but also its pureness. Image and language can find their balance because of their conflict. I want to reform their communication. Words are turning to form and form turns to language. When can we keep understanding and when does it turns into error? Information expires into structures or codifications because of miscommunications. This incomprehension becomes its own truth, with its own rules. We try to keep thinking in patterns, which seems to look logic. But the human brain named itself, named its own borders itself. They are subjective. We only know that things are, nonetheless we don't know why.EndFragment
WORKS
SILK SCREENS
PHOTOGRAPHICS
VIDEOS
PUBLICATIONS
INSTALLATIONS
DRAWINGS
HOME
VIDEO KILLED THE RADIO STAR
BACK
THIS NOISE WILL NOT BE TELEVISED
404 NOT FOUND
2
1
3
4
6
5
8
7
10
9
11
12
13
14
16
15
18
17
19
20
22
21
23
24
26
25
27
28
30
29
32
31
34
33
36
35
38
37
40
39
42
41
43
44
Education  2010 - 2011 Vooropleiding/Preparatory education, AKV St. Joost, Den Bosch/Breda 2011 - 2012 Propedeuse/Propaedeutics, AKV St. Joost, Breda   2012 - 2015 Beeldende Kunst/Fine Art, Bachelor, AKV St. Joost, Breda     Projects and Expositions  2015 Graduation Show Fine Art, Eind Expositie Beeldende Kunst, AKV St. Joost, Breda 2015 ‘Palais Idéal’, group exhibition, De Fabriek, Eindhoven  2014 One day exhibition at Tac, Eindhoven 2014 Alternative Minor, New York, Period of eight weeks 2014 ‘Ik heb het gedaan’, group exhibition, Duvelhok, Tilburg 2012 Minor ceramics with exhibition, AKV St. Joost, Den Bosch